Artykuł sponsorowany

Z jaką częstotliwością należy wykonywać czyszczenie przewodów kominowych?

Z jaką częstotliwością należy wykonywać czyszczenie przewodów kominowych?

Czyszczenie przewodów kominowych to istotny element dbałości o bezpieczeństwo domu i jego mieszkańców. Niewłaściwa konserwacja komina może prowadzić do pożarów, zatrucia tlenkiem węgla oraz innych niebezpiecznych sytuacji. Warto więc zastanowić się, jak często należy wykonywać takie czyszczenie, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Czynniki wpływające na częstotliwość czyszczenia

Częstotliwość czyszczenia przewodów kominowych zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj paliwa, intensywność użytkowania komina oraz jego stan techniczny. W przypadku palenia drewnem, zaleca się przeprowadzać czyszczenie co najmniej raz w roku, najlepiej przed sezonem grzewczym. Drewno bowiem wytwarza sadzę, która osadza się na ściankach przewodu kominowego i może prowadzić do zatkania komina lub zapalenia się sadzy. Jeśli natomiast korzystamy z innego rodzaju paliwa, takiego jak gaz czy olej opałowy, możemy wykonywać czyszczenie rzadziej - nawet co 2 lata.

Zasady prawne dotyczące czyszczenia kominów

W Polsce obowiązują konkretne przepisy dotyczące czyszczenia przewodów kominowych w Warszawie, które są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tym rozporządzeniem, przewody kominowe powinny być czyszczone co najmniej raz w roku, a w przypadku palenia paliwami stałymi - nawet dwa razy w roku. Ponadto, właściciel budynku jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego komina co najmniej raz na 5 lat.

Rola kominiarza w czyszczeniu przewodów kominowych

Czyszczenie przewodów kominowych powinno być wykonywane przez wykwalifikowanego kominiarza, który posiada odpowiednie uprawnienia oraz wiedzę na temat konserwacji i naprawy komina. Kominiarz nie tylko oczyści przewód kominowy z sadzy, ale także dokona kontroli stanu technicznego komina oraz sprawdzi szczelność przewodów. Warto zatem regularnie korzystać z usług profesjonalisty, aby mieć pewność, że nasz komin jest bezpieczny i spełnia wymogi prawne.