Artykuł sponsorowany

Księgowość spółek - o czym trzeba wiedzieć?

Księgowość spółek - o czym trzeba wiedzieć?

Księgowość spółek to obszar, który może przyprawić o ból głowy niejednego przedsiębiorcę. Warto jednak poznać jej podstawy, gdyż prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest kluczowe dla funkcjonowania każdej firmy. W tym artykule omówimy najważniejsze aspekty związane z księgowością spółek, takie jak rodzaje spółek, obowiązki księgowe czy korzyści wynikające z outsourcingu usług księgowych.

Przeczytaj również: Jak usługi księgowe mogą przyczynić się do rozwoju małej firmy?

Rodzaje spółek i ich wpływ na księgowość

W Polsce występują różne rodzaje spółek, a każda z nich charakteryzuje się innymi zasadami prowadzenia księgowości. Do najpopularniejszych należą spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. W przypadku spółki jawnej i partnerskiej wspólnicy odpowiadają za długi firmy swoim majątkiem prywatnym, co wpływa na sposób ewidencji zobowiązań w księgach rachunkowych. Z kolei w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do sumy wniesionego kapitału, co pozwala na prostsze prowadzenie księgowości.

Przeczytaj również: Jakie usługi obejmuje księgowość dla firm?

Obowiązki księgowe w różnych rodzajach spółek

Każda spółka ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jednak sposób ich prowadzenia zależy od rodzaju spółki i jej wielkości. W przypadku spółek jawnych i partnerskich o przychodach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie wystarczające jest prowadzenie uproszczonej księgowości (tzw. ryczałt ewidencjonowany). Natomiast spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne muszą prowadzić pełną księgowość, niezależnie od wielkości przychodów. Dodatkowo spółki akcyjne mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego oraz audytu przez biegłego rewidenta.

Przeczytaj również: Kiedy i dlaczego warto zdecydować się na prowadzenie pełnej księgowości?

Zasady ewidencji i dokumentacji księgowej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga przestrzegania określonych zasad ewidencji i dokumentacji księgowej. Przede wszystkim, każda operacja gospodarcza musi być udokumentowana fakturą lub innym dowodem księgowym. Ponadto dokumenty te muszą być przechowywane przez okres co najmniej 5 lat od końca roku obrotowego, w którym zostały wystawione. Ważne jest również stosowanie właściwych kont księgowych, które pozwolą na prawidłowe rozliczenie podatkowe oraz sporządzenie sprawozdań finansowych. Jeśli chodzi o usługę, jaką jest księgowość spółek, Warszawa i okolice to rejon działania specjalistów takich jak WGKP.