Artykuł sponsorowany

Kiedy wykonuje się przewierty sterowane?

Kiedy wykonuje się przewierty sterowane?

Przewierty sterowane to nowoczesna metoda drążenia podziemnych przewodów, która zdobywa coraz większą popularność w Polsce. Dzięki niej możliwe jest realizowanie inwestycji infrastrukturalnych z minimalnym wpływem na otoczenie, a także przyspieszenie procesu budowy. W tym artykule przyjrzymy się, kiedy warto zastosować tę technologię oraz jakie są jej zalety i zastosowania.

Jakie są zalety i zastosowania przewiertów sterowanych?

Przewierty sterowane to technika, która pozwala na drążenie tuneli podziemnych na dużą odległość bez konieczności kopania rowów czy wykonywania prac ziemnych na powierzchni. Dzięki temu można uniknąć negatywnego wpływu na środowisko naturalne, jak również ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników terenu. Ponadto, przewierty sterowane pozwalają na oszczędność czasu i kosztów, gdyż nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych prac związanych z odbudową terenu. Metoda ta jest również bezpieczna dla istniejącej infrastruktury, ponieważ minimalizuje ryzyko uszkodzenia innych instalacji znajdujących się pod ziemią.

Technologia przewiertów sterowanych w woj. wielkopolskim i nie tylko znajduje szerokie zastosowanie w różnych branżach, takich jak energetyka, telekomunikacja czy wodociągi. Przewierty sterowane są wykorzystywane do budowy linii przesyłowych, gazociągów, rurociągów naftowych oraz sieci telekomunikacyjnych i światłowodowych. Dzięki tej metodzie można również realizować projekty związane z ochroną środowiska, takie jak budowa kanalizacji deszczowej czy sanitarnej. Warto dodać, że przewierty sterowane są również wykorzystywane w inżynierii lądowej i wodnej, np. przy budowie mostów czy tuneli.

Kiedy warto zastosować przewierty sterowane?

Przewierty sterowane są szczególnie polecane w sytuacjach, gdy tradycyjne metody drążenia tuneli mogą powodować duże straty czasu i kosztów oraz negatywnie wpływać na otoczenie. Przykładami takich sytuacji są prace prowadzone w terenach zurbanizowanych, gdzie istnieje duża liczba istniejących instalacji podziemnych oraz na obszarach o dużym natężeniu ruchu. Przewierty sterowane są także idealnym rozwiązaniem przy realizacji inwestycji w trudno dostępnych miejscach, takich jak pod rzekami czy jeziorami, a także na obszarach chronionych przyrodniczo. Warto również zastosować tę technologię w przypadku konieczności pokonania dużych odległości lub przejścia pod przeszkodami, takimi jak budynki czy linie kolejowe.