Artykuł sponsorowany

Jakie są metody kontroli jakości piasków formierskich?

Jakie są metody kontroli jakości piasków formierskich?

W odlewnictwie, jednym z kluczowych czynników wpływających na jakość gotowych wyrobów jest właściwa kontrola jakości piasków formierskich. Stosowanie odpowiednich metod pozwala na uzyskanie wyrobów o wysokiej jakości i precyzyjności, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz konkurencyjność na rynku. W niniejszym artykule przedstawiamy cztery popularne metody kontroli jakości piasków formierskich, które pomogą Państwu w osiągnięciu sukcesu w branży odlewniczej.

Analiza granulometryczna piasku

Pierwszym etapem kontroli jakości piasku formierskiego jest analiza granulometryczna, która polega na określeniu rozkładu wielkości ziaren piasku. Proces ten pozwala na ocenę zdolności piasku do tworzenia form odlewniczych o odpowiedniej strukturze i wytrzymałości. Właściwy dobór granulacji piasku jest istotny, gdyż wpływa na jakość powierzchni odlewów oraz na ich wymiary. Analiza granulometryczna przeprowadzana jest za pomocą sit laboratoryjnych o różnych średnicach oczek.

Badanie właściwości wytrzymałościowych

Kolejnym ważnym elementem kontroli jakości piasków formierskich jest badanie ich właściwości wytrzymałościowych. Wytrzymałość na ściskanie, zginanie oraz rozciąganie to kluczowe parametry, które wpływają na zdolność piasku do utrzymania kształtu formy podczas procesu odlewania. Właściwości wytrzymałościowe piasku badane są za pomocą specjalistycznych urządzeń, takich jak maszyny wytrzymałościowe czy przyrządy do pomiaru twardości.

Pomiar zawartości wilgoci i lepkości

Odpowiednia zawartość wilgoci oraz lepkość mieszanki piaskowej mają istotny wpływ na jakość form odlewniczych. Zbyt wysoka wilgotność może prowadzić do powstawania pęknięć w formie, podczas gdy zbyt niska może utrudniać jej formowanie. Lepkość natomiast wpływa na zdolność piasku do przylegania do rdzeni oraz na jego plastyczność. W celu kontroli tych parametrów stosuje się różne metody pomiarowe, takie jak pomiar wilgotności za pomocą wilgotnościomierzy czy badanie lepkości przy użyciu lepkomierzy.

Oznaczanie składu chemicznego piasku

Ostatnim, ale równie ważnym elementem kontroli jakości piasków formierskich jest oznaczanie ich składu chemicznego. Skład chemiczny piasku wpływa na jego właściwości fizyczne oraz na interakcje z materiałem odlewanym. Wśród najważniejszych parametrów analizy chemicznej piasku można wymienić zawartość tlenków metali, związków organicznych oraz innych domieszek, które mogą wpłynąć na jakość odlewów. Skład chemiczny piasku kontrolowany jest za pomocą różnych technik analitycznych, takich jak spektroskopia optyczna, fluorescencja rentgenowska czy analiza termograwimetryczna.