Artykuł sponsorowany

Jak przebiega rozliczanie PIT?

Jak przebiega rozliczanie PIT?

Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) to obowiązek każdego podatnika w Polsce. Warto zatem wiedzieć, jak prawidłowo wypełnić deklarację podatkową i jakie są terminy oraz ulgi przysługujące podatnikom. W tym artykule przedstawiamy kluczowe informacje na temat rozliczenia PIT.

Terminy i sposoby rozliczenia

Roczne rozliczenie PIT musi być złożone przez podatnika do końca kwietnia następnego roku podatkowego. W praktyce oznacza to, że za rok 2022 deklarację należy złożyć do 30 kwietnia 2023 roku. Deklarację można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, drogą pocztową lub elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje. Od 2019 roku wprowadzono także możliwość skorzystania z tzw. "PIT-u za Ciebie", czyli automatycznego rozliczenia przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), które jest dostępne dla osób, które otrzymują dochody wyłącznie z jednego źródła. Jeśli chodzi o sprawne rozliczanie PIT, Białystok i okolice to rejon działania specjalistów takich jak MIRJAN.

Ulgi podatkowe

W Polsce przysługują różne ulgi podatkowe, które pozwalają zmniejszyć należny podatek dochodowy. Najpopularniejsze z nich to ulga prorodzinna, która pozwala odliczyć od podatku kwotę zależną od ilości dzieci (obecnie wynosi ona 1112 zł za pierwsze dziecko, 1412 zł za drugie, 1662 zł za trzecie i 1662 zł za każde kolejne). Inne ulgi to m.in. ulga na internet (do 760 zł), ulga rehabilitacyjna (bez limitu) czy ulga na cele kultu religijnego (do 6% dochodu). Aby skorzystać z tych ulg, należy je odpowiednio uwzględnić w deklaracji PIT.

Kiedy można oczekiwać zwrotu podatku

Jeśli podatnik przepłacił podatek w ciągu roku, ma prawo ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. Zwrot podatku jest realizowany przez urząd skarbowy po złożeniu rocznej deklaracji PIT i stwierdzeniu przez urząd, że przysługuje zwrot. Termin zwrotu podatku wynosi 3 miesiące od dnia złożenia deklaracji, jednak w praktyce zwroty są realizowane znacznie szybciej – często już w ciągu kilku tygodni. Warto pamiętać, że w przypadku złożenia deklaracji elektronicznie termin zwrotu może być krótszy niż przy złożeniu papierowej wersji dokumentu.

Warto zdobyć wiedzę na temat rozliczenia PIT, aby uniknąć błędów w deklaracji, które mogą prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji, takich jak kary finansowe czy dodatkowe kontrole ze strony urzędu skarbowego. Dlatego warto zrozumieć zasady obowiązujące w Polsce i skorzystać z przysługujących ulg podatkowych.