Artykuł sponsorowany

Kiedy i jak można dochodzić zachowku?

Kiedy i jak można dochodzić zachowku?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co się stanie z Twoim majątkiem po śmierci? Czy Twoi bliscy będą mogli liczyć na zachowek? W Polsce istnieje instytucja zachowku, która gwarantuje pewne prawa dla najbliższych zmarłego. Warto wiedzieć, kiedy i jak można dochodzić swoich praw do części spadku. 

Przeczytaj również: Jak dochodzić swoich praw w przypadku pominięcia w testamencie?

Przesłanki do dochodzenia zachowku

Zachowek to część spadku przysługująca najbliższym zmarłego, którzy zostali pominięci w testamencie lub otrzymali mniej niż im się należy. Przysługuje on dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom zmarłego. Istnieją trzy przesłanki do dochodzenia zachowku. Po pierwsze, musi być udowodnione pokrewieństwo z zmarłym. Po drugie, uprawniony musi być pominięty w testamencie lub otrzymać mniej niż przysługujący mu ustawowy udział w spadku. Po trzecie, uprawniony musi wykazać potrzebę otrzymania zachowku, czyli brak środków do życia lub konieczność pokrycia kosztów leczenia.

Terminy do dochodzenia zachowku

Jeśli spełniasz powyższe przesłanki, warto wiedzieć, jakie są terminy do dochodzenia swoich praw. Uprawniony ma trzy lata na zgłoszenie roszczenia o zachowek od dnia, gdy dowiedział się o swoim uprawnieniu. Jeśli jednak nie było sporządzonego testamentu, termin ten liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez sąd. 

Proces sądowy

Dochodzenie zachowku odbywa się na drodze sądowej. Proces ten składa się z kilku etapów. Na początek należy zgłosić roszczenie o zachowek do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego. Następnie sąd wyznacza termin rozprawy, na której strony przedstawiają swoje argumenty oraz dowody. Sąd może również zarządzić przeprowadzenie badań majątkowych spadkodawcy oraz ustalić wysokość zachowku. Po rozpatrzeniu sprawy sąd wydaje wyrok, który może być zaskarżony przez obie strony.

Korzystanie z pomocy adwokata

Dochodzenie zachowku może być skomplikowanym procesem, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Adwokat w Krakowie pomoże Ci zgromadzić niezbędne dowody, przygotować pisma procesowe oraz będzie reprezentował Cię przed sądem. Korzystanie z usług adwokata znacznie zwiększa szanse na uzyskanie należnego zachowku. Ponadto, adwokat może udzielić porad dotyczących innych kwestii spadkowych, takich jak podział majątku czy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.